• Прекршајни суд у Лесковцу

  Прекршајни суд у Лесковцу

  Прекршајни суд у Лесковцу, адреса 16000 Лесковац, Пана Ђукића 18
  Прекршајни суд у Лесковцу, телефон 016 213-304
  Прекршајни суд у Лесковцу, факс 016 215-879
  Прекршајни суд у Лесковцу, e-mail prekrsajnile@gmail.com
  Матични број: 17774077 ПИБ: 106399211

  Председник суда
  Бранислав Ђорђевић

 • Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику

  Прекршајни суд у Лесковцу

  Одељење суда у Бојнику

  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, адреса 16205 Бојник, Трг Слободе 1
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, телефон 016 821-203
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, факс 016 821-203
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, e-mail prekrsajnibojnik@gmail.com

 • Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу

  Прекршајни суд у Лесковцу

  Одељење суда у Власотинцу

  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, адреса 16210 Власотинце, Марка Орешковића 3
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, телефон 016 875-334
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, факс 016 875-334
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, e-mail prekrsajnivl@gmail.com

 • Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану

  Прекршајни суд у Лесковцу

  Одељење суда у Лебану

  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, адреса 16230 Лебане, Цара Душана 118
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, телефон 016 843-101
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, факс 016 843-101
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, e-mail prekrsajnilb@gmail.com

 • Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи

  Прекршајни суд у Лесковцу

  Одељење суда у Медвеђи

  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, адреса 16240 Медвеђа, Солунских ратника б.б.
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, телефон 016 891-159
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, факс 016 891-159
  Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, e-mail sudmedvedja@gmail.com

Корона вирус

Искључи насиље