Информатори о раду Прекршајног суда у Лесковцу


Основни подаци о Прекршајном суду у Лесковцу и Информатору о раду


Назив државног органа: Прекршајни суд у Лесковцу
Адреса Прекршајног суда у Лесковцу Пана Ђукића 18, 16000 Лесковац
ПАК 640101
Матични број: 17774077
ПИБ: 106399211
Телефон Прекршајног суда у Лесковцу 016 213-304
e-mail Прекршајног суда у Лесковцу prekrsajnile@gmail.com


Информатор о раду Прекршајног суда у Лесковцу, ажуриран 27.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лесковцу, ажуриран 06.06.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лесковцу, ажуриран 19.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лесковцу, ажуриран 14.02.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лесковцу, ажуриран 11.01.2011. године Ms Word Pdf