Огласна табла Прекршајног суда у Лесковцу


13.05.2024. године

Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак на јавни конкурс за попунјавање извршилачких радних места и намештеничког радног места у Прекршајном суду у Лесковцу

17.04.2024. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких и намештеничког радног места - уписничар, референт на извршним предметима, записничар и правосудни стражар

Образац пријаве на конкурс - уписничар, референт на извршним предметима, записничар и правосудни стражар

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - Организација и рад државних органа у РС

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - Дигитална писменост

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - Пословна комуникација

21.02.2020. године

Листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор - систем администратор, записничар и уписничар

05.02.2020. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - систем администратор, записничар и уписничар

11.12.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - систем администратор, записничар и уписничар

Образац пријаве на конкурс - систем администратор, записничар и уписничар