Рад са странкама


Радно време суда радним данима је од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 7.30 - 15.30 часова.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације, од 10.00 - 13.00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима Председник суда сваког радног дана од 10.00 - 12.00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.