Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Лесковцу


15.05.2015. године, Лесковац

Дана 15.05.2015. године са почетком у 9 часова, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Лесковцу ради давања мишљења за кандидате Станковић Снежану и Трајковић Татјану, судије у Прекршајном суду у Лесковцу, за избор судија у Основном суду у Лебану а на основу огласа за избор судија у судовима опште и посебне надлежности који је објављен у „Сл.гласнику РС", бр.30/15 од 27.03.2015.године. На седници су такође разматрани и резултати рада свих судија.