Извештаји о раду Прекршајног суда у Лесковцу


Тромесечни извештај за период јануар-март 2015. године о броју и начину решавања предмета и о квалитету рада судија Excell Excell
Годишњи извештај за 2014. годину Excell
Тромесечни извештај за период јул-септембар 2014. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период април-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2014. године Excell