Контакти Прекршајног суда у Лесковцу


Прекршајни суд у Лесковцу

Прекршајни суд у Лесковцу, адреса 16000 Лесковац, Пана Ђукића 18
ПАК 640101


Матични број: 17774077
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399211

Судска управа

Секретар суда, Синиша Влајић

Административно-технички секретар суда, Виолета Марковић

Прекршајни суд у Лесковцу, телефон 016 213-304
Прекршајни суд у Лесковцу, факс 016 215-879
Прекршајни суд у Лесковцу, e-mail prekrsajnile@gmail.com

Писарница

Шеф писарнице, Златко Кенић

Прекршајни суд у Лесковцу, телефон 016 213-304

Служба за материјално-финансијско пословање

Шеф Службе за материјално-финансијско пословање, Наташа Димитријевић

Прекршајни суд у Лесковцу, телефон 016 213-304

Одељење суда у Бојнику

Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, адреса 16205 Бојник, Трг Слободе 1
ПАК 646413


Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, телефон 016 821-203
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, факс 016 821-203
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Бојнику, e-mail prekrsajnibojnik@gmail.com

Одељење суда у Власотинцу

Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, адреса 16210 Власотинце, Марка Орешковића 3
ПАК 645215


Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, телефон 016 875-334
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, факс 016 875-334
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Власотинцу, e-mail prekrsajnivl@gmail.com

Одељење суда у Лебану

Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, адреса 16230 Лебане, Цара Душана 118
ПАК 647493


Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, телефон 016 843-101
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, факс 016 843-101
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Лебану, e-mail prekrsajnilb@gmail.com

Одељење суда у Медвеђи

Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, адреса 16240 Медвеђа, Солунских ратника б.б.
ПАК 648408


Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, телефон 016 891-159
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, факс 016 891-159
Прекршајни суд у Лесковцу, Одељење суда у Медвеђи, e-mail sudmedvedja@gmail.com